Арматурын импортын зах зээлийн судалгаа

Batsuh Batsuh
2019-11-06
Арматурын импортын  зах зээлийн судалгаа
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд гол нэрийн дөрвөн материалын үйлдвэрийн төслийг дэмжиж, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр заасны  нэг нь барилгын гангийн үйлдвэрлэл юм.
Барилгын үндсэн түүхий эд болох арматурын хэрэглээ жил бүр нэмэгдсээр байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд импортын хэмжээ байнга нэмэгдэж байгаа нь цаашид дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжиж хөгжүүлэх бодлого дутагдаж байгааг харуулж байна. Одоогийн байдлаар жилд 80 мянган тонн арматур үйлдвэрлэх хүчин чадалтай дотоодын 12 үйлдвэр ажиллаж байгаа нь дотоодын зах зээлийн дөнгөж 20 хувийг, үлдсэн 80 хувийг импортоор хангаж байна.
“Барилга Эм Эн” ХХК-иас хийсэн судалгаагаар импортоор оруулж байгаа арматур нь  2015 онд 119 мянган тонн, 2017 онд 145 мянган тонн байсан бол 2018 онд 166 мянган тонн болж өсчээ. Үүнд барилга болон бусад дэд бүтэц, төмөр бетон эдлэлийн зах зээлийн худалдан авалт ихэссэн нь нөлөөлсөн байна.


Импортын хэмжээг мөнгөн дүнгээр авч үзвэл: 2015 онд 94.4 тэрбум төгрөг, 2016 онд 57.1 тэрбум төгрөг, 2017 онд 179.8 тэрбум төгрөг, 2018 онд 241 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна.


Арматурыг зөвхөн хоёр хөрш орноос импортоор оруулж байгаа бөгөөд 2017, 2018 оныг харьцуулан харуулж байна. 2016 онд 30 хувийг БНХАУ-аас, 70 хувийг ОХУ-аас авч байсан бол 2017 онд 20 хувийг  БНХАУ, 80 хувийг ОХУ-аас, өнгөрсөн онд 40 хувийг БНХАУ, 60 хувийг ОХУ-аас тус тус худалдан авсан байна.
Арматур худалдан авсан хэмжээг мөнгөн дүнгээр авч үзвэл 2016 онд ОХУ-аас 38.8 тэрбум төгрөгөөр худалдан авсан бол 2017 онд 3.7 дахин өсөж 116.4 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийжээ.  Харин өнгөрсөн онд БНХАУ-аас 146.9 тэрбум төгрөг, ОХУ-аас 94.2 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна.
 
Гэхдээ арматурын импортын худалдан авалт нь улирлын нөлөөлөлтэй, өсөх хандлагатай байна. Овор хэмжээ их, ачилт тээвэрлэлт хүндрэлтэй учраас барилгын ажил ид явагдаж буй дулаан улиралд оруулж ирдэг байна.

Арматур импортлогч 9 компанийн худалдан авалтыг харуулж байна 

Энэхүү судалгаа нь арматурын импортын нийлүүлэлт талын судалгаа болно. Цаашид тус судалгааг өргөжүүлж дотоодын үйлдвэрлэл, эрэлтийг нарийвчлан судлах боломжтой. Улсын хэмжээнд гэр хорооллыг орон сууцжуулах, хямд үнэтэй орон сууцны хэрэгцээ байсаар байгаа ба барилгын өртөгт нөлөөлөхүйц үндсэн түүхий эд болох арматурыг дотооддоо бүрэн үйлдвэрлэх боломжтой юм.  Үүний тулд төр, хувийн хэвшлийнхэн хамтарч ажиллан ган төмрийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадамжийг дээшлүүлэх шаардлагатай байна.