Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн өнөөгийн байдал
2020-02-07

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн өнөөгийн байдал

Zolo Zolo
Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хот төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох барилга обьектын тоо эрчимтэй өсч тэр хэрээр ачаалал нэмэгдэх болсон.  Тус компани өнөөдөр “Амгалан дулааны станц” ХХК, “ДЦС-2” ХК, “ДЦС-3” ХК, “ДЦС-4” ХК-иудад боловсруулсан дулааны эрчим хүчээр Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон 2760 аж ахуйн гэрээтэй хэрэглэгч, ОСНААУГ-ны харьяа 3 түгээх төвийн Хэрэглэгчид үйлчлэх 16 төвийн 9000 гаруй барилга обьектын халаалт, салхилуулга, хэрэгцээний халуун усны 1885.3 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий дулааны эрчим хүчний хэрэглээг өөрийн эзэмшлийн Ф200-Ф1200 мм-ийн голчтой 379.5 км урттай 13 магистраль шугам, насосны 8 станц, дулаан дамжуулах 2 төвөөр дамжуулан ханган ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд нийслэл хотод барилгажилт эрчимтэй явагдаж байгаатай уялдуулан жилд дунджаар 100-150 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 200 орчим барилгыг төвлөрсөн дулаанд холбон ажиллаж байгаа бөгөөд дулаан түгээлт жилдээ 3-8 хувиар өсч байгаа аж.
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр бий болох хорооллуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох хүрээнд:
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдах барилгуудыг нийт 560 Гкал/ц-ийн ачааллаас тооцоо судалгаа хийж төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдох боломжтой байршлуудыг тогтоож, тооцоо судалгаа хийсэн байна. Эх үүсвэр, шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлууд дуусч гэр хорооллыг барилгажуулах төслийн хүрээнд төлөвлөгдсөн 10 байршилд нийт 288 Гкал/ц-ийн хэрэглээг ханган ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлснээр 88 мянга гаруй айл өрхийг орон сууцаар хангах үндсэн нөхцөлийг хангасан байна.

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн системд холбогдсон 2951 Гкал/ц-ийн тооцоот ачаалалтай  10500 гаруй барилга байгууламжийг дулааны эрчим хүчээр хангадаг. Үүнд:
  •   3163 хэрэглэгч байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэд
  •   16 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв  түүний харъяа орон сууцнууд /ОСНААУГ/
2б магистраль: Тухайн байршилд авто замыг өргөтгөснөөр дулааны шугамын трасс төв замын 1 дүгээр эгнээнд орж, замын ус зайлуулах хоолойноос алдагдсан борооны ус худаг, болон сувгаар дамжин ган хоолойн доод тал болон гадна тал хүчтэй зэврэлтэнд орж шугамын ханын зузаан нимгэрсэн байна. Тус шугам 2015 оноос хойш нийтдээ 8 удаагийн гэмтэл гарч засварлажээ.

5г магистраль:  Тус шугам нь анх 1974 онд ашиглалтанд орсон ашиглалтын хугацаа дуусч байгаа шугам юм. 2015-2017 онд ашиглалтын явцад 2-3 удаа гэмтэл гарсан ба дулааны шугамын нягтын туршилтын даралт тэсвэрлэхгүй болсон.


Нэхмэлийн шарын салаа шугамын угсралтын ажлын 60 хувь явц:

Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар хийгдэж байгаа Нэхмэлийн шарын 2Ш200мм голчтой 550 хос метр дулааны шугамыг 2Ш350/400мм болгон өргөтгөн, шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалт, техник тоног төхөөрөмж, хүн хүчний байдлаас шалтгаалж угсралтын явц удааширч байгаа аж. Энэ жилийн хувьд нийслэлийн  дулааны төв шугамд нийт 12 зогсолт хийгдэж дууссан. Засварын ажил төлөвлөгөөний дагуу дулааны төв шугам тоноглолын урсгал засварын ажлууд хийгдэж дуусчээ. Харин хэрэглэгчдийн дулаанжуулалтын тоноглолын засварын ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа аж. Түүнчлэн улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 8 байршилд Ш350- Ш1000мм голчтой 11.65 хос км шугамын шинээр татах болон өргөтгөн шинэчлэх ажлууд хийгдэхээр төлөвлөснөөс одоогоор ажлын гүйцэтгэлийн дундаж 78.0 хувьтай яваа юм байна. Мөн 14  байршилд Ш150- Ш1000мм голчтой 2.73 хос км шугамын хэсэгчилэн шинэчлэн солих ажлууд хийхээр төлөвлөсөн. Үүнээс график зогсолтоор зогссон байршлуудад шугам шинэчлэлтийн ажил хийгдэж гүйцэтгэлийн дундаж 98.0 хувьтай байна. 
Дулааны төв шугам, даралт өргөх насос станц болон цахилгаан тоноглолын засварын ажлын хувьд насос станцуудын эргэх механизм, цахилгаан тоноглолд 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн урсгал засварын ажлыг графикт хугацааны дагуу хийж эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ажлын гүйцэтгэл 90 гаруй хувьтай байгаа аж.
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын халаалт, халуун усны бойлер угаах, хүчин чадал нэмэгдүүлэх, гадна шугам, салааны хаалт солих ажлын гүйцэтгэл 70.0 хувьтай байна. Мөн дулааны төв шугам, тоноглол, насос станцууд болон хэрэглэгчийн дулаанжуулалтын тоноглолын засварын ажил 87 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд Ханын материал, “Газарчин” дээд сургууль, Их тэнгэр, КТМС, Мамбадацан, 7, 14 дүгээр хороолол орчмын 112 барилга, обьектыг төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбосноор 143ш бага, дунд чадлын халаалтын зуухыг зогсоож агаар дахь хорт бодисуудын хэмжээ тодорхой хэмжээгээр буурсан байна. Үүнд:
  • Нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хэмжээг (СО2)  75 тонн-оор
  • Хүхрийн давхар ислийн хэмжээг (SO2) 75 тонн-оор
  • Азотын дан ба давхар ислийн хэмжээг (NO4) 1,695.75 тонн-оор тус тус бууруулсан гэж үзэж байгаа аж.

Эко дулаан станцууд нь цахилгаан эрчим хүч ашиглаж дулааныг нөөцлөх боломжтой, био түлш, байгалтийн хий үэрэг хосолмол ажиллагаатай, нүүр түлдэггүй байгаль орчинд ээлтэй технологитой байна. Цахилгаан дулааны хослон үйлдвэрлэл цахилгаан эрчим хүч /ЦЭХ/ - ийг бага зардлаар үйлдвэрлэх боломжтой болж өөрий өртөг буурна. ОХУ – аас импортоор авах ЦЭХ – ний хэмжээг багасгаж, тус улс руу хямд үнээр урсгадаг ЦЭХ- ний экспортыг зогсоох давуу талтай.
Дулаан хуримтлуур нь 10 000м3 ... 50 000 м3 усыг 2-4 цагийн дотор 95 градус хүртэл халааж, халууныг 24 цагийн турш хадгална. Халаагуурын цахилгаан чадал 180 Квт ... 500 Квт