Шинэ орон сууцны зах зээл, захиалгын байдал

Zolo Zolo
2020-02-07
Шинэ орон сууцны зах зээл, захиалгын байдал
Улаанбаатар хот дахь шинэ орон сууцны зах зээл, захиалгын байдлын талаарх 2019 оны наймдугаар сарын "Тэнхлэг зууч"-аас гаргасан судалгааг танилцуулж байна.